Pomiary elektryczne w domu jednorodzinnym

Pomiary elektryczne są ważną czynnością dla funkcjonowania różnych budynków przemysłowych, użyteczności publicznej lub zakładów. Zwykle w takich miejscach są one przeprowadzane regularnie. Jednak także w domach jednorodzinnych trzeba weryfikować regularnie działanie instalacji elektrycznej, żeby móc czuć się bezpiecznie i zapewnić bezpieczeństwo bliskim.

Jak często przeprowadzać pomiary elektryczne w domu?

Pomiary elektryczne powinny być przeprowadzane zarówno w nowych jak i w starszych instalacjach. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane trzeba wykonywać badania okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat. Tyczy się to instalacji elektrycznych i piorunowych. Czasami zdarza się, że przeglądu instalacji elektrycznych trzeba dokonać częściej. Zazwyczaj są to miejsca, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, wybuchu lub pożaru – instalacje bezpieczeństwa i obiekty komunalne. Jeśli chodzi jednak o domy jednorodzinne, wystarczą pomiary elektryczne wykonywane raz na 5 lat. Pomiary elektryczne w Warszawie warto zlecić firmie, która na rynku działa długo i posiada odpowiednie doświadczenie.

Rodzaje pomiarów elektrycznych wykonywanych w domu jednorodzinnym

Pomiary elektryczne, które wykonuje się w nowej instalacji różnią się od tych wykonywanych w ramach kontroli już funkcjonującej. Podczas przeglądu nowej instalacji wykonuje się:

  • pomiary rezystancji uziemienia,
  • pomiar rezystancji izolacji WLZ,
  • pomiary odbiorcze, które kończą się protokołem odbiorczym: pomiary pętli zwarcia, pomiar i test zabezpieczeń różnicowo-prądowych, pomiar rezystancji izolacji oraz pomiar instalacji odgromowej, jeśli istnieje.

Podczas okresowych pomiarów elektrycznych wykonuje się:

  • pomiar rezystancji izolacji,
  • weryfikację skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
  • kontrolę ciągłości przewodów ochronnych,
  • oględziny instalacji elektrycznej.

Kto przeprowadza pomiary elektryczne w domu jednorodzinnym?

Pomiary elektryczne przeprowadza jedynie elektryk, który posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Przykładem może być dobry elektryk Warszawa, który specjalizuje się również w montażu instalacji i wielu innych usługach elektrycznych. Podczas wyboru fachowca warto kierować się jego doświadczeniem, dotychczasowymi realizacjami, opiniami o firmie i gwarancją bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy mieć pewność, że przegląd instalacji w naszym domu będzie rzetelny, a my zapewnimy domownikom bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *