Odbiór domu- kluczowe kroki i formalności

Odbiór domu jest momentem, na który wszyscy oczekują z niecierpliwością. Po długim procesie planowania, budowy i wykończenia, nadchodzi wreszcie chwila, kiedy możemy oficjalnie wprowadzić się do naszego nowego lokum. Jednak przed tym, konieczne jest przeprowadzenie kilku istotnych kroków i załatwienie formalności. Warto zrozumieć, jakie są kluczowe aspekty tego procesu, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Czym jest odbiór domu?

Odbiór domu stanowi finalny etap procesu budowlanego, który potwierdza, że budynek został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zatwierdzonym projektem. Jest to również moment, kiedy możemy uzyskać tzw. milczącą zgodę na użytkowanie lokalu, co oznacza, że możemy legalnie zamieszkać w nowym domu.

Formalności przy odbiorze domu

 1. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy: Konieczne jest zgłoszenie zakończenia budowy do lokalnego inspektoratu nadzoru budowlanego. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, kopie rysunków projektu budowlanego, świadectwo energetyczne domu potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, itp.
 2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: W niektórych sytuacjach konieczne jest uzyskanie formalnego pozwolenia na użytkowanie, zwłaszcza gdy wystąpiły nieprawidłowości podczas budowy, np. niezgodność z projektem, samowola budowlana, itp.
 3. Opłaty związane z odbiorem poszczególnych elementów budynku: Koszty mogą być związane z odbiorem poszczególnych elementów budynku, np. instalacji gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, co może wiązać się z koniecznością opłacenia specjalistów.

Wymagana dokumentacja przy odbiorze domu

Podczas zgłaszania zakończenia budowy, konieczne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji, w tym:

 • Oryginał dziennika budowy
 • Oświadczenie kierownika budowy
 • Kopie rysunków projektu budowlanego
 • Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej domu
 • Protokoły odbioru przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych oraz wodnych
 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • Protokół odbioru instalacji gazowej
 • Protokół odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych
 • Wynik laboratoryjnego badania wody pitnej
 • Atesty higieniczne szamba, jeśli jest ono obecne w budynku

Koszty związane z odbiorem domu

Sam proces złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskania milczącej zgody na użytkowanie budynku nie wiąże się z opłatami. Koszty mogą jednak wyniknąć z odbiorów poszczególnych elementów budynku oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Całkowite koszty mogą sięgać kilku tysięcy złotych.

Ubezpieczenie domu

Po odbiorze domu, czyli uzyskaniu zgody na jego użytkowanie, warto zadbać o jego ubezpieczenie. Inwestycję budowlaną można objąć ochroną ubezpieczeniową od pierwszego etapu jej realizacji do momentu oficjalnego zakończenia budowy. Ubezpieczenie domu może obejmować ochronę przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

Najczęściej zadawane pytania o odbiór domu

 • Ile trwa odbiór domu? Po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, nadzór budowlany ma 21 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli nie zostaną zgłoszone żadne obiekcje, można uzyskać milczącą zgodę na użytkowanie budynku.
 • Co jest sprawdzane przy odbiorze domu? Nadzór budowlany weryfikuje głównie złożoną dokumentację. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe kontrole poszczególnych elementów budynku.
 • Czy świadectwo energetyczne jest niezbędne po zakończeniu budowy? Tak, dla budynków wybudowanych po kwietniu 2023 roku należy przedstawić świadectwo energetyczne w nadzorze budowlanym.
 • Gdzie wykonam świadectwo energetyczne? Ten dokument opracowują certyfikatorzy energetyczni, najczęściej takie osoby posiadają gotowe formularze do wypełnienia danych tj. na stronie certop.pl
 • Czy można mieszkać w domu nie oddanym do użytku? Mieszkanie w domu nie oddanym do użytku jest nielegalne i może wiązać się z sankcjami finansowymi.
 • Ile kosztuje odbiór domu? Koszty związane z odbiorem domu mogą być różne i zależą głównie od opłat za odbiory poszczególnych elementów budynku oraz innych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *