Biegły rzeczoznawca budowlany – jak go znaleźć?

Jeśli uważasz, że doszło do nieprawidłowości budowlanych, możesz domagać się odszkodowania. W tym celu skontaktuj się ze specjalistą, który wykona ekspertyzę. Biegły rzeczoznawca budowlany przeanalizuje dokumenty i dokona wnikliwych oględzin, w razie potrzeby wykona niezbędne pomiary i badania. Dzięki temu fachowiec ustali, czy wykonawca popełnił jakiś błąd. Sprawdź, jak wybrać fachowca!

Biegły rzeczoznawca budowlany – czym się zajmuje?

Jakie obowiązki pełni biegły rzeczoznawca budowlany? Specjalista przygotowuje ekspertyzę na podstawie analizy dokumentacji i oględzin budynku. Opracowanie składa się z części opisowej i obliczeniowej, ponadto dołącza się do niej dokumentację rysunkową i fotograficzną. Może nas również reprezentować przed sądem i weryfikować roszczenia w sprawie karnej. 

W razie potrzeby ekspert składa zeznania i wydaje opinie w sprawie spornej odpowiadającej jego kompetencjom. Specjalista może ocenić zgodność prac z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Ponadto fachowiec oceni stan techniczny budynku, a także ustali rodzaj i przyczyny usterek. Należy zaznaczyć, że jest to szczególnie istotne w przypadku katastrofy budowlanej.

Rzeczoznawca budowlany jako świadek ekspert

Ponadto ekspert analizuje błędy organu administracyjnego i zabezpiecza materiały dowodowe. Specjalista może również ocenić prawidłowość sporządzenia opinii technicznej i ekspertyzy budowlanej. Biegły rzeczoznawca budowlany ponosi odpowiedzialność osobistą za wyrok oparty na wadliwej opinii. W takiej sytuacji musi on naprawić szkodę. Ekspert powinien liczyć się z tym, że może stracić tytuł, w konsekwencji zostanie wykreślony z listy rzeczoznawców budowlanych. 

Biegły rzeczoznawca budowlany dokładnie przeanalizuje przebieg prac, aby wychwycić ewentualne nieprawidłowości. Ekspert ustali, czy ekipa wykonała ściany, podłogi, fundamenty, strop i dach zgodnie z projektem. Oprócz tego fachowiec sprawdzi stan stolarki okiennej i drzwiowej. Specjalista może również wykonać badanie kamerą termowizyjną, która pozwala wykryć mostki cieplne. Rzeczoznawca budowlany ustali, czy trzeba wymienić instalację:

 • wodno-kanalizacyjną, 
 • gazową,
 •  wentylacyjną,
 • klimatyzacyjną,
 • elektryczną,
 • grzewczą.

Należy zaznaczyć, że opinia prywatna nie może posłużyć jako dowód w sprawie, ale sąd weźmie ją pod uwagę. To znak, że istnieje konieczność zbadania elementu, który pozwoli rozstrzygnąć spór. Rzeczoznawca powinien ją sformułować tak, żeby była ona zrozumiała dla laików. Ponadto musi ona spełniać wymogi formalne i merytoryczna. Ekspert może podważyć opinię przedsądową wydaną przez innego biegłego.

Biegły rzeczoznawca budowlany – czym kierować się przy wyborze?

Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy biegły rzeczoznawca budowlany posiada ważne ubezpieczenie OC. Dzięki temu zyskujesz pewność, że masz do czynienia z profesjonalistą. Może go powołać zarówno sąd, jak i każda strona sporu. W takiej sytuacji biegły sądowy działa na zlecenie osoby prywatnej. Jeśli szukasz specjalisty, zapytaj rodzinę i znajomych, czy mogą Ci kogoś polecić. Sprawdź też opinie w Internecie na temat danego eksperta.

Rzeczoznawca budowlany – na co zwrócić uwagę?

Jakie kryteria musi spełniać biegły rzeczoznawca budowlany? Po nowelizacji ustawy w 2023 r. tytuł jest przyznawany na 5 lat. Może go uzyskać osoba, która:

 • ma wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynier architekt, magister inżynier architekt, inżynier lub magister inżynier),
 • posiada przynajmniej 10-letnią praktykę w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
 • przedstawi dowody na posiadanie znaczącego dorobku praktycznego,
 • dysponować uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń,
 • przynależeć do izby samorządu zawodowego.

Rzeczoznawca budowlany – gdzie go znaleźć?

Zanim skorzystasz z usług eksperta, sprawdź, czy posiada on niezbędne uprawnienia. Skorzystaj z elektronicznego centralnego rejestru (e-Crub), za jego prowadzenie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Możesz również poprosić rzeczoznawcę o podanie numeru NIP, po czym sprawdzić go w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG). Jeśli nic Ci się wyświetli, zweryfikuj specjalistę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS, NIP lub REGON. Brak danych powinien Cię skłonić do znalezienia innego fachowca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *