Fotowoltaika w 2022 – dowiedz się, czego można się spodziewać

Prawo energetyczne w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie. Warto dowiedzieć się, jakie zmiany mogą na nas czekać w przyszłym roku. Szczególnie że instalacje OZE interesują coraz szersze grono osób.

Instalacja fotowoltaiczna w 2022 – czy to ma sens?

W ostatnich latach instalacje fotowoltaiczne były rozwiązaniem zalecanym głównie ze względów finansowych i środowiskowych. W kolejnych latach, które zdają się sporym wyzwaniem dla polskiej energetyki, dodatkowym walorem tego typu rozwiązań może być bezpieczeństwo energetyczne. Groźby blackoutu, wzrost cen energii, wysokie emisje CO2, przestarzała infrastruktura energetyczna – to wszystko składa się na system, z którego być może warto się wycofać. Niestety, tendencje ustawodawców prowadzą do utrudnienia tejże ucieczki, gdyż prosumenci w przyszłym roku mogą być gorzej traktowani, niż do tej pory. W ubiegłych latach, kiedy w ramach danej instalacji (podłączonej do ogólnej sieci elektrycznej) generowano nadmiar prądu z paneli fotowoltaicznych, można było odesłać go w ramach infrastruktury dostawcy energii, by potem go odzyskać. Energia odzyskana w ten sposób mogła stanowić 80% (w przypadku dużych instalacji do 10 kW) lub 70% (instalacje większe niż 10 kW, ale mniejsze niż 50 kW) energii odesłanej do sieci.

Taki stan powodował, że montaż instalacji fotowoltaicznej był niezwykle opłacalny i pozwalał znacząco zredukować bieżące opłaty za prąd z sieci – np. o 90%. To rozwiązanie padło ofiarą własnego sukcesu – bezpieczeństwo, które gwarantowało, a także niski koszt energii sprawiły, że prosumentów gwałtownie przybyło, co zaczęło być wyzwaniem dla infrastruktury energetycznej.

Wizja fotowoltaiki ze spadkiem roli prosumenta – montaż instalacji fotowoltaicznej w 2022 wciąż opłacalny

Jeśli projekt Ministerstwa Klimatu utrzyma swe założenia do czasu jego wdrożenia, oznaczać to będzie pewien spadek zysków z fotowoltaiki. Nadmiarowa energia będzie sprzedawana operatorowi, a potem odkupywana w sytuacji, gdy konieczne będzie skorzystanie z większej ilości energii. W sytuacji, gdy koszt wykupu energii przekroczy wartość wygenerowaną za pomocą instalacji, trzeba będzie oczywiście dopłacić za różnicę. W tym momencie ciężko oszacować, jaki będzie skutek tego zabiegu, jednak intencja tego projektu jest prosta – wyhamowanie tak gwałtownego zainteresowania, które zdobyła w ostatnich latach fotowoltaika. Dofinansowania, opusty, rosnące ceny energii – to wszystko przekłada się na realny popyt i popularność rozwiązań OZE. Warszawa może być tu przykładem, tam na dotacje do fotowoltaiki Urząd Miasta przeznaczył w roku 2020 10,16 mln złotych.

Być może kolejnym krokiem rozwoju tej dziedziny OZE będzie tworzenie domów samowystarczalnych, niezależnych energetycznie, które dysponować będą własnym magazynem energii. To rozwiązanie, choć droższe, zapewnia znakomite walory w dobie nad spodziewanego obciążenia sieci elektrycznej przy kryzysie surowców energetycznych i zmienności prawa. Takie instalacje już powstają, a jeśli planują Państwo budowę wymarzonego domu, warto uwzględnić jak najwyższą efektywność fotowoltaiki (z ewentualnym magazynem energii) na etapie projektowania budynku. To zdecydowanie trend do uwzględnienia w 2022 roku.

Korzyści z OZE – Warszawa, Kraków, Gdańsk i cała Polska wciąż prezentuje potencjał dla zielonej energii!

Pomimo zmian w prawie energetycznym, instalacja fotowoltaiczna wciąż stanowi bardzo opłacalne i bezpieczne rozwiązanie. Faktory finansowe, pomimo pewnej redukcji opłacalności, zdecydowanie przemawiają za stworzeniem takiej infrastruktury w ramach budynku mieszkalnego, lub budynków przemysłowych. By dowiedzieć się na ten temat więcej i podjąć realne kroki w kierunku obniżenia rachunków za prąd i zachowania bezpieczeństwa energetycznego w nadchodzących latach, zapraszamy na stronę https://e-onmedia.pl/fotowoltaika/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *