Zniesienie współwłasności nieruchomości – na czym polega?

Zniesienie współwłasności nieruchomości równoznaczne jest z anulowaniem stosunku prawnego, jaki wcześniej łączył współwłaścicieli. Rozwiązanie to jest szczególne korzystne w sytuacji, gdy obie strony nie są zgodne do sposobu zarządzania konkretną własnością.

W przypadku, gdy właścicieli nieruchomości jest kilku, a nie jeden, można ubiegać się o autonomię zarządzania lokalem poprzez wykluczenie innych współwłaścicieli. Dowiedz się, na czym polega zniesienie współwłasności nieruchomości, jak wygląda cała procedura oraz kto może z niej skorzystać.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – co to oznacza?

Bardzo często zdarza się, że nieruchomości np. nowe mieszkania w Krynicy Zdroju zostają nabyte na zasadzie współwłasności, co dokładnie oznacza, że mają kilku właścicieli. Inną genezę współwłasności może stanowić dziedziczenie danej nieruchomości lub być skutkiem rozwodu. W takiej sytuacji dochodzi do zniesienia współwłasności pomiędzy małżonkami.

Procedura zniesienia współwłasności pozwala na podział rzeczy pomiędzy współwłaścicielami. Oznacza również wyrównanie wartości dla każdej ze stron, wynikającej z poszczególnych udziałów. W takim przypadku osoba, która pozostaje prawnym współwłaścicielem, zobowiązana jest do spłaty pieniężnej pozostałych osób.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – czego dotyczy i kto może z niej skorzystać?

W przepisach obowiązującego prawa wyraźnie figuruje wyraźna definicja, mówiąca o tym, kto i w jakim przypadku może skorzystać ze zniesienia współwłasności nieruchomości. Zapis ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Art. 210 głosi, że „Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności”, zatem wszyscy mają możliwość skorzystania z tego prawa.

Zniesiona może zostać współwłasność nieruchomości – domu, działki czy jakiejkolwiek innej rzeczy. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do żądania zniesienia współwłasności nieruchomości praktycznie w każdej chwili. Procedurę najczęściej finalizuje się poprzez zawarcie umowy przed notariuszem.

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Wyróżnia się trzy sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości. Procedura pierwszego z nich opiera się na fizycznym podziale nieruchomości między współwłaścicielami. Rozumie się przez to podzielenie działki na dwie mniejsze lub rozgraniczenie dwóch lub trzech lokali mieszkalnych w domu mieszkalnym.

Drugi sposób obejmuje przyznania nieruchomości na wyłączną własność jednego z dotychczasowych współwłaścicieli, znosząc przy tym prawo do zarządzania nią wobec pozostałych. Tak jak zostało już wcześniej wspomniane, odbywa się to na podstawie spłaty pieniężnej odpowiedniej części wartości nieruchomości wobec współwłaścicieli.

Trzeci sposób zniesienia współwłasności nieruchomości polega na jej egzekucyjnej sprzedaży. Uzyskane w ten sposób środki dzielone są pomiędzy współwłaścicieli. Niestety, ta droga zniesienia współwłasności nieruchomości jest najmniej opłacalna, ponieważ wiąże się z pokryciem kosztów sądowej sprzedaży oraz wydłużeniem całego procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *