Zmiany zasad dofinansowania do pomp ciepła w 2023

Pompy ciepła zyskały w ostatnich dwóch latach sporą popularność. Zadecydowały o tym dwa główne czynniki. Pierwszym z nich jest kryzys energetyczny wywołany przez rosyjską inwazję na Ukrainę. W wyniku sprzeciwu dla działań wojennych, większość krajów Europy wprowadziła ograniczenie lub całkowity zakaz importu rosyjskich surowców energetycznych. Drugim czynnikiem, który decyduje o popularności pomp ciepła jest możliwość uzyskania sporego wsparcia finansowego z programów rządowych przeznaczonych na wymianę nieefektywnego źródła ciepła. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie źródła ciepła są uznawane aktualnie za nieefektywne i co zmieniło się w zasadach przyznawania dotacji na pompy ciepła w 2023 roku.

Co obejmuje wsparcie z dotacji?

Najpopularniejszy aktualnie program dofinansowań do pomp ciepła nosi nazwę „Czyste Powietrze”. Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe, które może być przeznaczone na:

 • demontaż i zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania – oznacza to, że przy użyciu środków z dotacji będziesz mógł np. wymienić zwykłe grzejniki wysokotemperaturowe na system ogrzewania podłogowego. Oczywiście wsparcie finansowe obowiązuje również zakup i montaż nowego źródła ciepła.
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – wsparcie w tym zakresie ma związek z zasadą działania pomp ciepła, które stanowią aktualnie jeden z najpopularniejszych sposobów ogrzewania budynków. Pompy ciepła korzystają wszak z energii elektrycznej. W przypadku gdy jest ona generowana przez fotowoltaikę, system grzewczy staje się całkowicie bezemisyjny.
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – urządzenie jest znane również, jako rekuperator i stanowi alternatywę dla zwykłej wentylacji grawitacyjnej. W przeciwieństwie do niej, system pozwala na ogrzewanie zimnego powietrza pobieranego z zewnątrz za pomocą ciepłego powietrza przekazywanego na zewnątrz budynku.
 • przeprowadzenie termomodernizacji budynku – dofinansowanie obejmuje m.in. materiały izolacyjne, okna, drzwi, bramy garażowe i prace związane z demontażem starych i montażem nowych elementów.
 • audyt energetyczny – dofinansowanie przysługuje na również na wszelkie ekspertyzy i przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w dotacjach od 2023 roku

Początkiem 2023 roku zaczęły obowiązywać zmodyfikowane zasady i limity dla programu dofinansowań “Czyste Powietrze”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował się na zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania aż do 136 200 zł. Zmiany wynikają najprawdopodobniej z dużego wzrostu cen niskoemisyjnych źródeł ciepła. Analizując rynek tego typu urządzeń, można zauważyć, że średniej wielkości pompa ciepła do domu 150m2, może kosztować w 2023 roku nawet do 7 tysięcy więcej niż w styczniu 2022 roku. W przypadku braku reakcji ze strony funduszu, taki skok cen mógłby zaważyć na dynamice polskiej transformacji energetycznej.

Podstawowy poziom wsparcia finansowego

Zmiany w zakresie maksymalnej kwoty dotacji w przypadku podstawowego wsparcia finansowego kształtują się następująco:

 • jeżeli przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła, a w jego miejsce planowana jest pompa ciepła powietrze woda lub pompa ciepła gruntowa – maksymalna kwota wsparcia wzrosła z 25 do 35 tys. złotych (bez instalacji fotowoltaicznej) i z 30 do 41 tys. złotych (z instalacją fotowoltaiczną).
 • jeżeli przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła i montaż urządzenia innego niż pompa ciepła – maksymalna kwota wsparcia wzrosła z 20 do 25 tys. złotych (bez instalacji fotowoltaicznej) i z 25 do 31 tys. złotych (z instalacją fotowoltaiczną).

Powyższe kwoty mogą zostać zwiększone o kolejnych 25 tys. złotych w przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację.

Dodatkowo program przewiduje udzielenie wsparcia również w przypadku, gdy w zakresie przedsięwzięcia nie znajduje się wymiana źródła ciepła, a jedynie montaż rekuperacji lub ocieplenie ścian zewnętrznych. W tym przypadku maksymalne dofinansowanie może wynieść do 13 tys. złotych gdy nie jest przeprowadzana kompleksowa termomodernizacja i do 33 tys. złotych gdy przedsięwzięcie zakłada kompleksową termomodernizację.

Podwyższony poziom wsparcia finansowego

Program “Czyste Powietrze” zakłada zróżnicowanie maksymalnej kwoty dotacji w zależności od poziomu średniego dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. W przypadku gdy dochód gospodarstwa mieści się w zakresie wyznaczonych limitów, przysługuje mu podwyższony zakres wsparcia finansowego, możliwego do uzyskania w ramach dotacji.

Wraz z 2023 rokiem kwoty pozwalające na kwalifikację do podwyższonego poziomu wsparcia zostały zwiększone:

 • z 1564 do 1894 zł dla gospodarstw wieloosobowych,
 • z 2189 do 2651 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Maksymalne kwoty dotacji przysługujące w 2023 roku w ramach podwyższonego wsparcia finansowego to:

 • 50 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż pompy ciepła, a jednocześnie nie jest planowana instalacja fotowoltaiczna ani kompleksowa termomodernizacja,
 • 59 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż pompy ciepła, jednocześnie planowana jest instalacja fotowoltaiczna, ale nie jest realizowana kompleksowa termomodernizacja,
 • 90 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż pompy ciepła. nie jest planowana instalacja fotowoltaiczna, ale w ramach przedsięwzięcia będzie realizowana kompleksowa termomodernizacja,
 • 99 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż pompy ciepła, jednocześnie planowana jest instalacja fotowoltaiczna i kompleksowa termomodernizacja,
 • 32 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła innego niż pompa ciepła, a jednocześnie nie jest planowana instalacja fotowoltaiczna ani kompleksowa termomodernizacja,
 • 41 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła innego niż pompa ciepła, jednocześnie planowana jest instalacja fotowoltaiczna, ale nie jest realizowana kompleksowa termomodernizacja,
 • 72 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła innego niż pompa ciepła, nie jest planowana instalacja fotowoltaiczna, ale w ramach przedsięwzięcia będzie realizowana kompleksowa termomodernizacja,
 • 81 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła innego niż pompa ciepła, jednocześnie planowana jest instalacja fotowoltaiczna i kompleksowa termomodernizacja.

Precyzyjne porównanie powyższych kwot dofinansowań z rokiem 2022 nie jest możliwe ze względu na wcześniejszy brak podziału maksymalnych kwot wsparcia ze względu fakt instalacji lub braku instalacji pompy ciepła.

Najwyższy poziom wsparcia finansowego

Program “Czyste Powietrze” wyznacza też dodatkowe niższe progi dochodowe. W przypadku gdy gospodarstwo domowe mieści się w limicie, poziom maksymalnego dofinansowania jest zwiększany jeszcze bardziej. Jest to oczywiście w pełni uzasadnione – bez udzielenia większego wsparcia finansowego, rodziny o najniższych dochodach byłyby w zasadzie całkowicie pozbawione możliwości przeprowadzenia inwestycji.

Wraz z 2023 rokiem kwoty pozwalające na kwalifikację do najwyższego poziomu wsparcia zostały zwiększone:

 • z 900 do 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych,
 • z 1260 do 1526 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Maksymalne kwoty dotacji przysługujące w 2023 roku w ramach podwyższonego wsparcia finansowego to:

 • 70 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż pompy ciepła, a jednocześnie nie jest planowana instalacja fotowoltaiczna ani kompleksowa termomodernizacja,
 • 79 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż pompy ciepła, jednocześnie planowana jest instalacja fotowoltaiczna, ale nie jest realizowana kompleksowa termomodernizacja,
 • 120 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż pompy ciepła. nie jest planowana instalacja fotowoltaiczna, ale w ramach przedsięwzięcia będzie realizowana kompleksowa termomodernizacja,
 • 135 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż pompy ciepła, jednocześnie planowana jest instalacja fotowoltaiczna i kompleksowa termomodernizacja,
 • 50 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła innego niż pompa ciepła, a jednocześnie nie jest planowana instalacja fotowoltaiczna ani kompleksowa termomodernizacja,
 • 59 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła innego niż pompa ciepła, jednocześnie planowana jest instalacja fotowoltaiczna, ale nie jest realizowana kompleksowa termomodernizacja,
 • 100 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła innego niż pompa ciepła, nie jest planowana instalacja fotowoltaiczna, ale w ramach przedsięwzięcia będzie realizowana kompleksowa termomodernizacja,
 • 115 tys. złotych w przypadku gdy planowany jest demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła innego niż pompa ciepła, jednocześnie planowana jest instalacja fotowoltaiczna i kompleksowa termomodernizacja.

Porównanie powyższych limitów do maksymalnych kwot wsparcia z 2022 również nie jest możliwe ze względu na wcześniejszy brak podziału przedsięwzięć na takie, które zakładają montaż pompy ciepła i takie, w ramach których nie jest to planowane.

Dodatkowe dofinansowania i ulgi

Należy pamiętać, że w ramach dofinansowania z programu “Czyste Powietrze” uzyskasz też dodatkowe 1200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego. Kwota jest przysługuje ponad limity, o których pisaliśmy powyżej. Musisz też wiedzieć, że możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła nie ogranicza się jedynie do programu “Czyste Powietrze”. Alternatywny program wsparcia jest organizowany również ze środków Funduszu Modernizacyjnego. W ramach programu “Moje Ciepło” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 7 tys. złotych w przypadku montażu pompy ciepła powietrznej i 21 tys. złotych w przypadku montażu pompy ciepła gruntowej.

Powinieneś też pamiętać, że w 2023 roku nadal obowiązuje tzw. ulga termomodernizacyjna. Pozwala ona na odliczenie wydatków na inwestycję w pompę ciepła od dochodu objętego podatkiem dochodowym. Odliczenie przysługuje przy składaniu deklaracji PIT za poprzedni rok podatkowy, zatem ewentualne wydatki poniesione na inwestycję w 2023 roku będą możliwe do odliczenia dopiero 2024. Więcej informacji o dofinansowaniach do pomp ciepła wraz ze szczegółowym opisem warunków i obowiązujących limitów znajdziesz na https://proheat.pl/dofinansowanie-do-pomp-ciepla/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *