Wyłączniki nadmiaroprądowe w instalacjach elektrycznych

Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające przekroczenie maksymalnych doczyszczonych w projekcie mocy. Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji instalacji jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia jej do użytku. Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem stosowanym w instalacjach elektrycznych są właśnie wyłączniki nadmiaroprądowe. W tym wpisie opiszemy parametry jakie je cechują oraz jak powinny być dobrane.

Funkcje wyłączników nadmiaroprądowych

Zadaniem wyłączników nadmiaroprądowych jest przerwanie obwodu gdy natężenie prądu przekroczy dopuszczoną w ramach projektu wartość. Przekroczenie wartości natężenia dla którego została zaprojektowana instalacja eteryczna może prowadzić do uszkodzenia elementów tej instalacje w tym nawet do zapłonu który może przerodzić się w pożar. Do najczęstszych przyczyn zadziałania zabezpieczenia należą:

Zwarcie

Jest to sytuacja w której dochodzi do zwarcia dwóch lub więcej obwodów o różnym napięciu. Taka sytuacja może nastąpić w wyniku stopienia przewodów, uszkodzenia mechanicznego lub zalania instalacji.

Przeciążenie

Ma miejsce gdy urządzenia pracujące w ramach jednego obwodu łączenie pobierają więcej mocy niż instalacja jest zdolna w sposób bezpieczny dostarczyć.

Instalacje elektryczne

Dobre zabezpieczenie powinno zadziałać zanim trwałemu uszkodzeniu ulegną elementy instalacji lub urządzenia podłączone do niej. Parametry wyłącznika nie mogą przekraczać ich wartości dla danej instalacji określonej w projekcie. Ze względu na przyjęte standardy najczęściej poprawnie dobrane zabezpieczenia będą miały wartości równe projektowym.

Prąd znamionowy

To maksymalny prąd jaki może przepływać przez wyłącznik nie powodując awaryjnego przerwania obwodu.

Charakterystyka

Określa po jakim czasie przy danym przeciążeniu nastąpi zadziałanie zabezpieczenie. Ma kluczowe znacznie przy minimalizowaniu skutków awarii.

Selektywność

Selektywne wyłączniki nadmiaroprądowe pozwalają na ograniczenie obszaru awaryjnego wyłącznie tylko do przyłączonego do danego zabezpieczenia. Na przykład; pomieszczenia, lub gniazda dla maszyny dużej mocy.

Najczęstsze błędy prze doborze wyłączników

Dobór wyłączników nadmiaroprądowych szczególnie na potrzeby instalacji elektrycznych w halach przemysłowych może stanowić nie lada wyzwanie. Mamy tutaj mamy odczynienia z bardzo zróżnicowaną gamą produktów o wąskich zastosowaniach.

Zbyt wysoki prąd znamionowy

Zastosowanie zabezpieczeń które o zbyt wysokim prądzie znamionowym pozwoli na przekroczenie obciążenia obwodu ponad normę określoną w projekcie. Podając uszkodzenia instalacji, porażenia a nawet pożar.

Zbyt niski prąd znamionowy

Groźne konsekwencje dobrania zabezpieczeń o zbyt wysokim prądzie znamionowym mogą powodować chęć instalacji wyłączników o wartości znacznie niższej niż ta określona w projekcie. W takiej sytuacji jednak mogą nas czekać częste awaryjne wyłączenia prądu co może powodować przestoje i uszkodzenia infrastruktury produkcyjnej oraz informatycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *