Kto powinien ubiegać się o certyfikat LEED?

LEED, czyli Leadership in Energy and Environmental Design, to wielokryterialny system oceny budynków. Został on stworzony w 1998 roku przez U.S. Green Building Council – organizację non-profit zajmującą się promowaniem zrównoważonej i ekologicznej architektury. Stosowane przez nią w ocenie obiektów kryteria odwołują się między innymi do procesu projektowania, lokalizacji, zagospodarowania terenu czy oszczędności wody i energii. Nie bez znaczenia są również użyte materiały i innowacyjność prezentowana przez budynek. W zależności od poziomu spełniania założeń, możliwe jest uzyskanie jednej z czterech ocen (w kolejności od tej wymagającej uzyskania najmniejszej liczby punktów): Certified, Silver, Gold i Platinum. Certyfikacja LEED pomaga budować obraz inwestora jako podmiotu zainteresowanego nie tylko swoim zyskiem, ale i interesami ogółu – mieszkańców i użytkowników budynku, sąsiadów, środowiska naturalnego. Kto powinien zdecydować się na rozpoczęcie tego procesu?

Jakie budynki zyskają najwięcej na certyfikacji LEED?

O certyfikat mogą się ubiegać zarówno podmioty planujące budowę, jak i właściciele istniejących już obiektów. W tym drugim przypadku sprawdzane jest faktyczne oddziaływanie budynku na środowisko. Wykonuje się na przykład audyt zużycia energii i ilości wytwarzanych odpadów. Nowe inwestycje analizowane są natomiast w dwóch etapach: po zakończeniu tworzenia dokumentacji projektowej i po zakończeniu budowy. Na ostateczną ocenę wpływ ma oczywiście rodzaj budynku. Dla jakich typów obiektów uzyskanie certyfikacja LEED będzie miało szczególne znaczenie?

  • Hotele – zastosowanie się do zaleceń będzie skutkowało większym komfortem gości. Będą oni mogli relaksować się wśród zieleni i korzystać z transportu rowerowego w okolicach hotelu. Wyposażony w czujniki ruchu system oświetlenia zmniejszy zużycie energii, a wykorzystanie lokalnych surowców przyczyni się do ograniczenia śladu węglowego.
  • Szkoły – szczególne znaczenie mają tu użyte do budowy materiały. Muszą być one w stu procentach bezpieczne i zachowywać normy dotyczące zawartości substancji chemicznych. Bardzo ważnym aspektem jest także lokalizacja – bliskość usług pozwoli rodzicom czekającym na odebranie dzieci skorzystać z np. fryzjera.
  • Biura – zgodność biura z kryteriami certyfikacji LEED to przede wszystkim wygoda korzystających z niego pracowników: zapewnienie komfortu cieplnego, miejsca przeznaczonego na relaks i infrastruktury dla osób dojeżdżających do biura rowerem. Oceniana jest też lokalizacja i dostępność komunikacji miejskiej.

Czego szuka inwestor decydujący się na certyfikację LEED?

Uzyskanie certyfikatu wielokryterialnego LEED wyróżnia obiekt na tle budynków podobnego typu. W praktyce przekłada się to najczęściej na cenę nieruchomości, ale i wydajność wykonywanej w jej wnętrzu pracy – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z biurem, czy ze szkołą. Długofalowym skutkiem jest zaś ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko – to cel, którego nie sposób przeliczyć na pieniądze. Poniesione w procesie certyfikacji LEED koszty prędzej czy później zwrócą się – zdaje sobie z tego sprawę coraz większa liczba inwestorów, a świadczy o tym stały wzrost zainteresowania systemem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *