Kim jest dystrybutor energii elektrycznej i jakie są jego obowiązki?

Dystrybutor energii i sprzedawca prądu to pojęcia często ze sobą utożsamiane, które w rzeczywistości określają dwa różne podmioty. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące dystrybutora energii elektrycznej – czym się zajmuje i co należy do zakresu jego obowiązków.

Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

Dystrybutor energii elektrycznej, inaczej Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), to właściciel infrastruktury wykorzystywanej do dystrybucji prądu – między innymi linii energetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W Polsce jest około 300 podmiotów uprawnionych do dystrybucji prądu, jednak do większości polskich domów i przedsiębiorstw energię dostarcza pięciu głównych dystrybutorów.

Warto zaznaczyć, że poszczególni operatorzy odpowiadają za sieć w konkretnych regionach kraju, np. ENEA w części zachodniej i północno-zachodniej Polski lub TAURON na obszarze południowym i południowo-zachodnim. Oznacza to, że klienci mogą podpisać umowę wyłącznie z dystrybutorem działającym na danym terenie i nie mają możliwości zmiany operatora. Zmienić można natomiast sprzedawcę prądu – takie działanie może przynieść znaczne oszczędności w skali roku, zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Więcej na temat energii elektrycznej dla firm i zmiany jej sprzedawcy znaleźć można pod adresem: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/

Jakie są obowiązki dystrybutora energii elektrycznej?

Zakres obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego regulowany jest przez Prawo Energetyczne i obejmuje między innymi efektywne prowadzenie ruchu sieciowego oraz zapewnienie wymaganej jakości i niezawodności, a także umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii. Do zadań dystrybutora energii należy również planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej i utrzymanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Co więcej, operator dysponuje mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, jednak tylko w przypadku, kiedy ich moc osiągana jest mniejsza niż 50 MW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *