Kiedy zastosowanie znajdują ściany szczelinowe?

Ściany szczelinowe – co to takiego? Na czym polega ta metoda i w jakich sytuacjach jest wykorzystywana w budownictwie?

Co to są ściany szczelinowe?

Ściany szczelinowe są szczególnym rodzajem systemu konstrukcyjnego. Wykonuje się je z betonu albo żelbetu. Są one formowane w wykopanej w gruncie szczelinie.

Jak powstają ściany szczelinowe?

Ściany szczelinowe wykonuje się używając chwytaków, które tworzą w gruncie szczelinę, czyli wąski wykop. Najpierw montuje się murki prowadzące, najczęściej z żelbetu. Stanowią one prowadnicę dla chwytaka. Podczas drążenia szczelinę wypełnia się bentonitową zawiesiną, co stabilizuje pionowe powierzchnie. Po osiągnięciu planowanej głębokości zawiesina jest wymieniana i wstawiane jest zbrojenie, zawieszane na murkach prowadzących. Ostatnim krokiem jest zabetonowanie i prace wykończeniowe.

Kiedy stosuje się ściany szczelinowe?

Ściany szczelinowe stosuje się, jak podaje Keller.com.pl, m.in w obszarach zabudowanych przy wykonywaniu głębokich wykopów i posadowieniu obiektów budowlanych. Mogą pełnić rolę ściany podziemia i fundamentu budynku w tych przypadkach, kiedy potrzebne jest zapewnienie wodoszczelności i oparcia przed siłami poziomymi oraz przeniesienie obciążeń pionowych.

Dlaczego wykorzystuje się je tam, gdzie w grę wchodzi duża głębokość posadowienia? Otóż wykonanie w takich warunkach standardowego wykopu przestrzennego wiązałoby się z dużo większą objętością wydobytego urobku – zastosowanie ścian szczelinowych jest więc korzystną alternatywą. Szczególnie chętnie są stosowane w przypadku głębokich fundamentów wielokondygnacyjnych, podejść tuneli czy podziemnych stacji kolejowych. Ściany szczelinowe służą też do budowy barier ograniczających przepływ wód gruntowych. Obudowuje się też z ich użyciem wykopy rozpierane lub wykonywane metodą półstropową i podstropową.

Ściany szczelinowe można stosować w wielu różnych sytuacjach, są jednak także pewne okoliczności, które to uniemożliwiają. Nie poleca się tej metody, gdy przepływ wody w gruncie jest intensywny albo poziom wody gruntowej jest wyższy niż zawiesiny w szczelinie. To dlatego, że w takich warunkach trudno utrzymać stateczność szczeliny. Zastosowanie ścian szczelinowych mogą też utrudnić lub uniemożliwić przeszkody, które w całości lub w części znajdować się będą w szczelinie, jak na przykład stare fundamenty i duże głazy narzutowe.

Jakie zalety mają ściany szczelinowe?

Ściany szczelinowe to system konstrukcyjny, który ma sporo plusów. Przede wszystkim są wielofunkcyjne. Można postawić jedną konstrukcję, która jednocześnie będzie docelowym elementem budynku, przeciwfiltracyjną przegrodą pionową, elementem zabezpieczającym stateczność wykopu budowlanego i chroniącym go przed napływem wody z gruntu.

Dużą zaletą jest też to, że prace potrzebne do wykonania ścian szczelinowych, nie są uciążliwe dla otoczenia. Poziom hałasu podczas prac jest niski, nie powstają też wstrząsy. Z tego powodu można je wykonywać nawet w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli – minimalna odległość ścian szczelinowych od sąsiednich obiektów to tylko 30 cm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *