Jaką ochroną prawną objęci są lokatorzy?

Lokatorzy są w Polsce objęci szczególną ochroną. Dotyczy to przede wszystkim lokatorów, którzy wynajmują mieszkania, czyli najemców. Ich prawa zostały uregulowane w Ustawie o ochronie praw lokatorów. Jaką ochroną prawną objęci są lokatorzy? W jakich aspektach są oni szczególnie chronieni? Na jakie przepisy muszą szczególnie uważać wynajmujący mieszkania? Spieszymy z wyjaśnieniem!

Wypowiedzenie umowy najmu

Jako lokatorzy, jesteśmy chronieni przez nagłym i bezpodstawnym wypowiedzeniem umowy najmu. Wynajmujący, który chce wypowiedzieć umowę, musi powołać się na jedną ze wskazanych w ustawie przyczyn, a przy tym zachować odpowiedni termin. W przeciwnym razie wypowiedzenie będzie nieważne.

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego może nastąpić w przypadku, gdy najemca:

  • używa lokalu w sposób niezgodny z umową;
  • zaniedbuje obowiązki nałożone na niego przez wspomnianą ustawę;
  • celowo dewastuje urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców budynku;
  • występuje w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu;
  • zalega z opłatą czynszu przez co najmniej trzy okresy płatności;
  • podnajmuje lokal bez zgody jego faktycznego właściciela;
  • nie stosuje się do nakazu opuszczenia lokalu przeznaczonego do rozbiórki lub remontu.

Co ważne, umowa może zostać wypowiedziana dopiero wtedy, gdy właściciel prześle najemcy pisemne upomnienie, uprzedzające również o możliwości rozwiązania umowy w przypadku niezaprzestania naruszeń. Po spełnieniu tego warunku i występowania dalszych naruszeń właściciel może wypowiedzieć umowę nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku, gdy mamy wątpliwości co do zasadności otrzymanego wypowiedzenia lub upomnienia, warto skonsultować się z prawnikiem. Jedną z kancelarii, która świadczy usługi z zakresu ochrony praw lokatorów, jest Kancelaria Radcy Prawnego De Iure. Doświadczeni prawnicy z pewnością udzielą nam fachowej porady, a w razie potrzeby podejmą się reprezentowania nas na drodze sądowej.

Wysokość czynszu

Ochrona prawna lokatorów obejmuje także zabezpieczenie przed nadmiernymi, zbyt częstymi lub nagłymi podwyżkami czynszu. Zgodnie z ustawą, właściciel może podwyższyć czynsz (oraz inne opłaty za używanie lokalu) poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia wynosi w tym przypadku najczęściej 3 miesiące, chyba że strony ustalą termin dłuższy. Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Co do zasady, podwyżka czynszu nie może przekroczyć w skali roku poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *