Jak powinno odbywać się szkolenie ppoż?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to kluczowa sprawa w każdym zakładzie pracy. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy są zobowiązani przepisami prawa do przestrzegania określonych reguł zachowania prowadzących do minimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożenia pożarowego. O tym, jak należy się zachowywać, aby pożar nie wybuchł, można dowiedzieć się na szkoleniach.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy powinieneś dla swoich pracowników zorganizować szkolenie przeciwpożarowe, w jakich aktach prawnych możesz znaleźć co do tego szczegółowe wytyczne oraz jakie są rodzaje szkoleń, to nie mogłeś trafić lepiej. Poniższy tekst będzie przydatną wskazówką w materii bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie zakładu pracy.

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące szkoleń przeciwpożarowych?

O tym, jakie obowiązki spoczywają na właścicielu czy zarządcy budynku (w tym też na wielu pracodawcach), można dowiedzieć się z konkretnych przepisów prawnych obowiązujących na terenie Polski. Każdy pracodawca powinien dokładnie przestudiować między innymi Ustawę o ochronie przeciwpożarowej, z której wprost wynika obowiązek dotyczący tego, aby przeprowadzić szkolenie ppoż. Poza szkoleniami, do istotnych obowiązków należy również zapewnienie odpowiedniego sprzętu pożarniczego czy zatroszczenie się o to, aby została stworzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Jakie są rodzaje szkoleń przeciwpożarowych?

Szkolenia przeciwpożarowe można podzielić na kilka rodzajów. Na samym początku należy wyróżnić szkolenie ppoż wstępne. Każdy nowy pracownik, który zostaje zatrudniony na terenie konkretnego zakładu pracy, musi zostać zaznajomiony z instrukcją przeciwpożarową. Kolejnym etapem jest szkolenie podstawowe, z którego każdy powinien wynieść wiedzę dotyczącą obsługi sprzętu gaśniczego, a także tego, jakie w danym miejscu występują zagrożenia pożarowe. Ostatni rodzaj szkolenia, to szkolenia specjalistyczne, skierowane tylko do konkretnej grupy pracowników.

Kto powinien przejść przez szkolenie ppoż?

Zgodnie z obowiązującymi na terytorium kraju przepisami przeciwpożarowymi i w trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo wszystkich pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinien przejść każdy pracownik. Szkolenie takie powinno się odbyć także dla każdej nowej osoby, jaka zostanie przyjęta do pracy. Obowiązek szkoleniowy każdego pracownika tyczy się zarówno szkolenia wstępnego jak i szkolenia podstawowego. Jedynie przez szkolenia specjalistyczne nie musi przechodzić każdy. Ten ostatni rodzaj szkoleń przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników, którzy podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków mają do czynienia z materiałami łatwopalnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *