Jak dbać o stan techniczny budynków?

Właściciele budynków oraz zarządcy nieruchomości na bieżąco dbają o to, aby stan techniczny obiektów, które są pod ich pieczą, był nienaganny, zgodny z przepisami. Budynek nie może stwarzać zagrożenia zarówno dla ludzi w nim przebywających, jak i dla środowiska. Co to oznacza? Że do obowiązków zarządcy budynku należy bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń, np. wind, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych i innych oraz np. zapewnienie bezpieczeństwa w postaci regularnego odśnieżania dachu, by nie dopuścić do jego przeciążenia, spowodowanego zalegającym śniegiem.

Przepisy

Oczywiście odpowiednie przepisy regulują częstotliwość okresowych przeglądów instalacji, urządzeń oraz stanu technicznego całego budynku. W Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) mowa o częstotliwościach na poziomie przeglądów okresowych dokonywanych raz w roku lub raz na 5 lat. Dla budynków wielkopowierzchniowych stosowane są odrębne przepisy i kontrole okresowe są przeprowadzane częściej – dwa razy do roku (dla budynków o powierzchni dachu powyżej 1000m2 oraz dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2). Za niestosowanie się do ww. ustaleń grozi oczywiście odpowiedzialność. Tym samym zagrożenie zdrowia, a nawet życia osób przebywających w niekontrolowanym regularnie budynku jest dość znaczące.

Domki jednorodzinne

Ważną informacją jest, że przepisów tych nie stosuje się do właścicieli domów jednorodzinnych. Tutaj każdy sam, na własną odpowiedzialność dokonuje przeglądów i kontroli okresowych instalacji wewnątrz budynku. Zazwyczaj kontrola stanu technicznego nie jest wpisana na listę priorytetów dla właścicieli domu i jest odwlekana. Najczęściej przystępuje się do przeglądu instalacji, dopiero gdy wystąpi awaria. Warto jednak regularnie, np. raz w roku lub raz na kilka lat, dokonywać ogólnego przeglądu stanu technicznego domu. Pozwoli to na wykluczenie usterek, które mogłyby spowodować awarię w przyszłości.

Awarie

Co w przypadku, gdy awaria wystąpi? Dla zarządców i właścicieli dużych budynków oznacza to kolejną sprawę do załatwienia. Warto mieć listę ważnych kontaktów do firm, które specjalizują się w usuwaniu różnego rodzaju awarii. Dobrze, jeśli firma ma renomę, doświadczenie i działa skutecznie oraz sprawnie. Na przykład w przypadku wykrywania przecieków w instalacjach wodnych, to niezwykle istotne, aby fachowcy rozpoczęli działania niemal natychmiast. Dzięki temu można uniknąć przykrych i przedłużających się konsekwencji usterki. Jeśli chodzi o inne instalacje oraz o urządzenia techniczne w budynku, czas reakcji także jest ważny. Jeśli zarządca czy właściciel zaniecha działanie, naraża budynek lub jego część na dodatkowe uszkodzenia, co potem ma wpływ na dłuższy czas usuwania awarii oraz jej konsekwencji. Warto zatem zawsze działać szybko, sprawnie i skutecznie oraz natychmiast przystępować do usuwania skutków wszelkich awarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *