Integracja z BDO w firmach komunalnych

Firmy komunalne mają obowiązek systematycznego przekazywania informacji do BDO. W jaki sposób można realizować ten obowiązek jeszcze łatwiej?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która w skrócie określana jest jako BDO, ma formę zintegrowanego systemu informatycznego, który obejmuje rejestr BDO. Od 1 stycznia 2020 roku wskazani w przepisach przedsiębiorcy, którzy generują odpady, mają obowiązek przekazywać informacje do BDO. Obowiązek ten dotyczy także przedsiębiorców, którzy pracują w branży komunalnej.

BDO w firmach komunalnych

Firmy komunalne na co dzień pracują z odpadami. Odbierają je od klientów i następnie przekazują do utylizacji. Muszą one wówczas odpowiednio ewidencjonować wszystkie odebrane odpady i przekazywać informacje do BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Aby efektywnie zarządzać firmą w branży komunalnej, duże znaczenie ma wybór właściwego systemu informatycznego, który będzie w stanie zapewnić znacznie prostsze prowadzenie codziennych czynności nie tylko w ramach BDO, lecz też innych czynności, między innymi przy rozliczeniach, odczytywaniu RFID, opracowywaniu optymalnych tras dojazdu.

Jak łatwiej realizować obowiązek BDO?

Obowiązek BDO jest dodatkowym obowiązkiem firmy, który musi ona systematycznie realizować. Przedsiębiorcy, którzy nie realizują obowiązku BDO, mogą narazić się na nałożenie kar.

Aby łatwiej przekazywać informacje do bazy, warto zdecydować się na integrację z BDO. Pod tym pojęciem znajduje się rodzaj rozszerzenia, które przeznaczone jest do użytkowania razem z systemem informatycznym firmy. Dzięki niemu można wtedy połączyć system razem z BDO, aby łatwiej przekazywać sprawozdania.

Integracja z BDO oferowana jest obecnie przez wiele systemów informatycznych, w tym między innymi przez Soteko. Jest to rodzaj systemu, który dedykowany jest dla branży komunalnej. Pozwala on na łatwiejsze zarządzanie gospodarką odpadami. Dzięki niemu można znacznie łatwiej prowadzić codzienne obowiązki związane z odbiorem odpadków od klientów oraz ich właściwą utylizacją.

Jakie zadania wspomaga integracja z BDO?

Systemy informatyczne, za pomocą których możliwa jest integracja z BDO, zapewniają swoim użytkownikom dostęp do wielu różnych funkcji. Wśród nich znajdują się:

  • gromadzenie informacji o numerach rejestrowych, ID klienta, a także kontrola poprawności informacji
  • wyszukiwanie i aktualizowanie MPD klienta w bazie danych
  • odczytywanie KPO, które zostało wystawione w BDO, a także obsługa zmian ich statusów
  • pobieranie potwierdzeń wygenerowania KPO dla kierowców i zapisywanie KPO
  • wystawianie KPO
  • filtrowanie klientów, którzy wystawili KPO
  • wysyłanie informacji o klientach, w przypadku których ID nie jest niezgodne
  • przekazywanie informacji dotyczących braku upoważnienia do przeprowadzenia operacji na BDO
  • Informowanie o niezgodnościach w danych
  • dodawanie KEO-K, KEO

Zakres integracji z BDO może być zatem bardzo szeroki, co znacznie pomaga w prowadzeniu obowiązków nałożonych na firmy komunalne w związku z wprowadzeniem nowej Ustawy o odpadach.

Jak wdrożyć integrację z BDO?

Aby zacząć korzystać z bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jeszcze łatwiej, warto zdecydować się na system, który oferuje bardzo szeroką gamę funkcji, a także jest prosty w obsłudze i daje także szerokie możliwości integracji z innego rodzaju oprogramowaniem.

Wdrożenie systemu polega wówczas na jego zainstalowaniu na odpowiednich urządzeniach, w tym na urządzeniach mobilnych, co pozwala na natychmiastowy dostęp do informacji także przez kierowców odbierających odpady.

Integracja z BDO powinna pozwalać na proste realizowanie obowiązku, aby dzięki temu pracownicy firmy mogą zaoszczędzić czas na prowadzeniu codziennych czynności. Dodatkowo zmniejsza ona ryzyko związane z popełnieniem błędu przy wprowadzaniu informacji do bazy. W efekcie system informatyczny, który pozwala na zintegrowanie go z BDO, jest w przypadku firm w branży komunalnej przyszłościowym wyborem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *