Ile komór powinna mieć przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zależności od rodzaju, różnią się od siebie działaniem, a także budową – to właśnie jej parametry w dużej mierze wpływają na funkcjonalność oraz wydajność urządzenia. Przed podjęciem decyzji o zakupie poszczególnego modelu, warto dokładnie przeanalizować informacje dotyczące jego specyfikacji. W dzisiejszym artykule uwagę poświęcamy liczbie komór oraz ich roli w codziennym funkcjonowaniu oczyszczalni.

Liczba komór w biologicznej oczyszczalni ścieków

Warto podkreślić, że liczba komór w biologicznej oczyszczalni pozostaje niezmienna. Do ilości zużywanych na dobę ścieków dobiera się wyłącznie wielkość urządzenia i to ona odgrywa wówczas największą rolę.

W przypadku budowy biologicznej oczyszczalni ścieków, wyróżnia się następujące 5 komór:

  • komora denitryfikacji (zwana także osadnikiem gnilnym), do której początkowo trafiają ścieki,
  • dwie mniejsze komory dzielące komorę denitryfikacji, w których z kolei następuje oczyszczanie ścieków z tłuszczów i części stałych oraz oczyszczanie beztlenowe,
  • komora nitryfikacji, w której ścieki oczyszczane są tlenowo. W niej znajdują się bakterie tlenowe, które przyspieszają rozkład zanieczyszczeń oraz złoża osadu czynnego, który wspomaga proces oczyszczania,
  • komora osadu wtórnego, z której resztki osadu dostają się do pierwszej komory, a następnie osiadają na jej dnie
  • i ostatnia komora, w której natomiast gromadzona jest woda powstała w wyniku procesów oczyszczania. Odprowadzana jest ona do gruntu lub cieku wodnego, w zależności od ustawień użytkownika.

Liczba komór w innych rodzajach oczyszczalni ścieków

Choć biologiczne oczyszczalnie ścieków cieszą się niemalejącą popularnością, na rynku dostępne są jeszcze 2 rodzaje urządzeń tego typu: oczyszczalnie drenażowe oraz biologiczno-chemiczne. Pierwsze z nich, zwane także szambami ekologicznymi, stanowią nieco tańszą alternatywę dla oczyszczalni biologicznych. Ich budowa opiera się na zbiornikach wielokomorowych, a składa się kolejno z: osadnika gnilnego, drenażu rozsączającego, studzienki rozprowadzającej oraz rur drenażowych i kosza filtracyjnego.

Innowacją w kwestii utylizacji ścieków jest oczyszczalnia biologiczno-chemiczna, o której opowiada ekspert z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie:

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne pod względem budowy i liczby komór do złudzenia przypominają oczyszczalnie biologiczne, jednak zasadnicza różnica polega na pracy urządzenia. W oczyszczalniach biologiczno-chemicznych istnieje możliwość stosowania specjalnego środka PIX-112, który redukuje fosfor zawarty w ściekach aż o 95%. Tym samym stanowią one najbardziej ekologiczne i innowacyjne oczyszczalnie, które aktualnie dostępne są na rynku.

Choć warto wiedzieć, ile komór ma wybrana przez Ciebie wcześniej przydomowa oczyszczalnia ścieków, należy zwracać uwagę przede wszystkim na jej wielkość. O pomoc w odpowiednim doborze urządzenia zawsze możesz poprosić pracowników profesjonalnych firm, które zajmują się produkcją oczyszczalni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *