Dźwigi HDS: definicja, warunki zezwalające na ich eksploatację, badanie odbiorcze, uprawnienia operatorskie

Hydrauliczne Dźwigi Samochodowe to dźwignice powszechnie wykorzystywane w branży budowlanej, przemysłowej, a także usługowej, leśnej czy rolniczej. Świetne właściwości załadunkowe, przeładunkowe, rozładunkowe i transportowe sprawiają, że dźwigi HDS świetnie sprawdzą się do wielu zastosowań w lekkim i ciężkim transporcie oraz w pracach na wysokościach.

Czym jest dźwig HDS?

Dźwigi HDS to inaczej żurawie przenośne (przeładunkowe) stanowiące dźwignice zamontowaną na podwoziu samochodu ciężarowego. Ramię żurawia może być zamontowane między kabiną operatora a skrzynią transportową, z tyłu pojazdu lub z przodu. Dźwig HDS może być zamontowany także na żurawiach leśnych, harwesterach oraz forwarderach lub innych specjalistycznych maszynach do zrywki i transportu drewna.

Wszystkie żurawie HDS podlegają dozorowi technicznemu poza żurawiami przenośnymi o udźwigu do 250 kg, wobec których stosuje się uproszczony dozór techniczny, który nie obliguje do badań technicznych i zgłaszania dźwignicy do UDT.

Eksploatację i konserwację Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych regulują dwa rozporządzenia. Są to:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Warunki zezwalające na eksploatację

Warunkiem koniecznym umożliwiającym na eksploatację żurawia HDS jest jego zarejestrowanie w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. W trakcie wydawania decyzji zezwalającej na użytkowanie żurawia HDS lokalna jednostka UDT weryfikuje:

  • kompletność oraz poprawność dokumentacji urządzenia,
  • identyfikuje jego stan techniczny oraz oznakowanie,
  • sprawdza zgodność wyposażenia z dokumentacją,
  • przeprowadza badanie odbiorcze w miejscu wskazanym przez eksploatującego.

Badanie odbiorcze pozwala na zweryfikowanie prawidłowości zainstalowania urządzenia oraz jego przeznaczenia zgodnie z instrukcją stworzoną przez producenta. Poza tym inspektor przeprowadzający badanie wykonuje próby funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem, które pozwala na zweryfikowanie prawidłowości funkcjonowania mechanizmów i zabezpieczeń ochronnych.

Uprawnienia operatorskie

Dźwigi HDS może obsługiwać wyłącznie osoba posiadająca aktualne uprawnienia operatorskie do obsługi dźwignicy zgodnie z jej kategorią. Uprawnienia UDT można uzyskać po odbyciu kursu na HDS oraz pozytywnym zaliczeniu państwowego egzaminu składanego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Na kurs HDS może zapisać się każda osoba, która ukończyła 18. rok życia, ma co najmniej podstawowe wykształcenie oraz nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatorskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *