Czy posiadanie zbiornika na paliwo wymaga zezwolenia?

Zbiorniki na paliwo są wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach rolnych. Na ogół służą one przechowywaniu większych ilości oleju napędowego, który jest niezbędnym paliwem dla maszyn. Zanim jednak nabędzie się taki zbiornik, warto sprawdzić, czy konieczne jest uzyskanie na niego pozwolenia. Sprawdź, czy istnieją w tej kwestii ograniczenia i czego dotyczą.

Co mówią przepisy prawne o użytkowaniu mniejszych zbiorników?

Dwupłaszczowy zbiornik na paliwo musi mieć odpowiedni atest. Daje on pewność, że zbiornik cechuje najwyższa jakość oraz że spełnia normy i jest bezpieczny w użytkowaniu. Zakupienie i użytkowanie takiego produktu na własne potrzeby, a także do użytku komercyjnego i w gospodarstwie rolnym wymaga spełniania pewnych warunków. Wytyczne zawarte w przepisach prawnych dotyczą pojemników na paliwo o zróżnicowanych pojemnościach. Należy pamiętać, że każdy pojemnik o pojemności co najmniej 2500 litrów musi być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zbiorniki na paliwo, których pojemność nie przekracza 2,5 m3, nie wymagają pozwolenia na użytkowanie.

Szczególnie istotne są warunki, w jakich pojemnik na paliwo będzie eksploatowany. Użytkownik powinien uzyskać dokument rejestracji w Dziale Ciśnieniowym Urzędu Dozoru Technicznego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Rejestracja ta powinna być dokonana w terminie do 30 dni od instalacji rezerwuaru.

Wymogi prawne w przypadku zbiorników powyżej 5000 litrów

Użytkownicy zbiorników o pojemności powyżej 5m3 muszą uzyskać zgodę na ich eksploatowanie od Państwowej Straży Pożarnej. Jak wskazują specjaliści firmy MiM, ten zbiornik również należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. Jeśli jest on wykonany ze stali, procedura zgłoszeniowa wymaga przedstawienia projektu budowlanego oraz planu zagospodarowania terenu, często również innych dokumentów, których oczekuje dany organ rejestrujący.

Zgłoszenie takie wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Należy przedstawić:

  • poświadczenie producenta zbiornika,
  • charakterystykę działania zbiornika wraz z informacjami, które dotyczą oprzyrządowania i źródeł zasilania,
  • schemat wszystkich połączeń z urządzeniami współpracującymi,
  • plan usytuowania zbiornika, wraz z uwzględnieniem sąsiadujących obiektów,
  • instrukcję eksploatacji zbiornika.

Dokumenty te są niezbędne do wydania decyzji zezwalającej na jego użytkowanie.

Zbiornik na olej napędowy podlega dodatkowo zgłoszeniu odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *